Aankoopproces patiobungalows en seniorenappartementen

De aankoop van een Patiobungalow of seniorenappartement in Ambachts Lint verloopt in een aantal stappen. Via onderstaande uitleg nemen we u mee door de verschillende fases van aankoop. Heeft u hierna nog vragen, neem dan contact op met Wisse makelaars.

Maak een persoonlijk account aan
Een account van Ambachts Lint is een persoonlijke online omgeving waar u al uw favoriete woningen opslaat en met elkaar vergelijkt, (persoonlijke) berichten leest, documenten kan downloaden en de inschrijving definitief kan maken. Heeft u nog geen account? Vul dan eerst op de belangstellingspagina het formulier in. Vervolgens ontvangt u een bericht om een persoonlijk account aan te maken.

LET OP: het kan zijn dat het bericht om uw account te activeren in uw ongewenste mail terechtkomt. Indien u al een account heeft, kunt u inloggen en vanuit daar het formulier invullen.

Informatie & inschrijven
Definitief inschrijven kan vanaf de start verkoop. Zodra de verkoop officieel start en de inschrijfmodule geopend is, stellen wij u middels de nieuwsbrief en website op de hoogte. Vanaf dan zijn ook de prijzen definitief. Tot die tijd is het mogelijk dat informatie over de bouwnummers nog wijzigt. Vanaf de officiële start van de verkoop is inschrijven op één of meerdere woningen mogelijk. Ook kan u uw aangegeven voorkeuren, uw favoriete woningen, bevestigen of aanpassen en de inschrijving definitief te maken. Nadat de inschrijving definitief is gemaakt en ondertekend, wordt een bevestiging hiervan per e-mail verzonden.

Voorwaarden voor online inschrijven
Alleen volledig ingevulde en ondertekende online inschrijfformulieren tellen als inschrijving;
Geïnteresseerden kunnen slechts één keer inschrijven, dubbele inschrijvingen worden uitgesloten;
Inschrijven kan tot een nader te bepalen datum;
Per inschrijving kunnen meerdere voorkeuren worden opgegeven;

Behalen Ambachts Lint hypotheekcertificaat
Voorafgaand aan de start verkoop en inschrijfperiode kunt u een afspraak maken met de financieel adviseur van Wisse makelaardij en hypotheken. Tijdens dit kennismakingsgesprek wordt (geheel vrijblijvend) samen met u bekeken of de aankoop van het huis van uw keuze inderdaad (financieel) haalbaar is.

Is de uitkomst van dit kennismakingsgesprek positief? Dan ontvangt u een zogenaamd ‘hypotheekcertificaat’.

Toewijzingsprocedure patiobungalows en seniorenappartementen
Kort na de sluiting van de inschrijfperiode worden de woningen toegewezen op basis van het Ambachts Lint hypotheekcertificaat en de aangegeven woningvoorkeuren. Vul het formulier zo volledig mogelijk in. Krijgt u een woning toegewezen dan neemt de betrokken makelaar contact met u op om een eerste gesprek in te plannen. Ter bevestiging ontvangt u hiervan ook een email. De overige kandidaten ontvangen een email waarin staat dat zij voor nu geen woning toegewezen krijgen.

Als er geen bouwnummer volgens uw aangegeven voorkeur meer beschikbaar is dan wordt u op de reservelijst geplaatst. Valt een optant af, dan biedt de makelaar de woning opnieuw aan op basis van de reservelijst, mits het vrijgevallen type als voorkeur is opgegeven.

Toewijzen hoe gaat dat in zijn werk voor seniorenappartementen en patiobungalows?
We proberen zoveel mogelijk geïnteresseerden de woning van hun hoogste/eerste voorkeur toe te wijzen. Voor de toewijzing maken we gebruik van een digitaal toewijzingssysteem welke onderstaande opeenvolgende criteria hanteert:

Aantal kandidaten per type
Is er slechts één kandidaat voor een type, dan wordt de woning aan die persoon toegewezen. Zijn er meerdere kandidaten op dat bouwnummer, dan volgt een 2e beoordeling.

Hypotheekcertificaat
Is er slechts één kandidaat voor een bouwnummer met een geldig hypotheekcertificaat, dan wordt de woning aan die persoon toegewezen.

Toewijzing 1 door digitaal toewijzingssysteem
Bij meerdere kandidaten op een bouwnummer die ook een hypotheekcertificaat hebben, dan wordt er door het digitale toewijzingssysteem toegewezen. Het systeem kiest er dan een willekeurige inschrijver uit.

Toewijzing 2 door digitaal toewijzingssysteem
Zijn er na de eerste toewijzing (met hypotheekcertificaat) nog woningen beschikbaar en meerdere kandidaten zich zonder haalbaarheidscertificaat hebben ingeschreven? Dan wordt er wederom toegewezen door het digitale toewijzingssysteem. Het systeem kiest er dan een willekeurige inschrijver uit.

Woning toegewezen?
Op het moment dat u hoort dat u een woning toegewezen hebt gekregen, wordt er zo spoedig mogelijk een eerste gesprek ingepland met de desbetreffende makelaar. Tijdens dit eerste gesprek worden de plattegronden en alle beschikbare (technische- en juridische-) informatie zorgvuldig met u doorgenomen zodat je een weloverwogen beslissing kunt nemen. Na dit gesprek krijgt u een optie op het bouwnummer voor twee weken, hierna volgt de tekenafspraak.

Tekenafspraken
Als de woning aansluit bij uw woonwensen en u gaat over tot aankoop, worden de contractstukken ter ondertekening klaargemaakt. Het ondertekenen van de koop- en aannemingsovereenkomst gebeurt geheel digitaal bij de makelaar of gewoon thuis. Het is goed om te weten dat u na het ondertekenen van de koop- en aannemingsovereenkomst nog twee maanden de tijd hebt om de financiering te regelen.