Aankoopproces starterswoningen

De aankoop van een starterswoning in Ambachts Lint verloopt in een aantal stappen. Via onderstaande uitleg nemen we je mee door de verschillende fases van aankoop. Heb je hierna nog vragen, neem dan contact op met Wisse Makelaars.

Selectiecriteria Startersappartementen
Iedereen tot 35 jaar oud kan zich inschrijven voor een startersappartement. Er zijn een aantal selectiecriteria waardoor geïnteresseerden voorrang krijgen. Hieronder staan de selectiecriteria beschreven:
- Dit is de eerste woning die je koopt / jullie kopen
- Bij ondertekenen van de overeenkomst is de koper/zijn beide kopers maximaal 35 jaar oud
- De woning wordt door maximaal twee kopers gekocht.
- De afgelopen 3 jaar heeft minimaal 1 koper in gemeente Hendrik-Ido-Ambacht gewoond of in de afgelopen 10 jaar heeft minimaal 1 koper 6 jaar aansluitend in de gemeente gewoond
- Jij/ jullie gaat/gaan de woning zelf bewonen

Maak een persoonlijk account aan
Een account van Ambachts Lint is een persoonlijke online omgeving waar je al je favoriete woningen opslaat en met elkaar vergelijkt, (persoonlijke) berichten leest, documenten kan downloaden en de inschrijving definitief kan maken. Heb je nog geen account? Vul dan eerst op de website het interesseformulier in. Vervolgens ontvang je een bericht om een persoonlijk account aan te maken.
LET OP: het kan zijn dat het bericht om je account te activeren in je ongewenste mail terechtkomt. Indien je al een account hebt, dan kun je inloggen en vanuit daar het formulier invullen.

Informatie & inschrijven
Definitief inschrijven kan vanaf de start verkoop. Zodra de verkoop officieel start en de inschrijfmodule geopend is, stellen wij je middels de nieuwsbrief en website op de hoogte. Vanaf dan zijn ook de prijzen definitief. Tot die tijd is het mogelijk dat informatie over de bouwnummers nog wijzigt.

Vanaf de officiële start van de verkoop is inschrijven op één of meerdere woningen mogelijk. Ook kan je jouw aangegeven voorkeuren, je favoriete woningen, bevestigen of aanpassen en de inschrijving definitief te maken. Nadat de inschrijving definitief is gemaakt en ondertekend, wordt een bevestiging hiervan per e-mail verzonden.

Voorwaarden voor online inschrijven
Alleen volledig ingevulde en ondertekende online inschrijfformulieren tellen als inschrijving;
Geïnteresseerden kunnen slechts één keer inschrijven, dubbele inschrijvingen worden uitgesloten;
Inschrijven kan tot een nader te bepalen datum;
Per inschrijving kunnen meerdere voorkeuren worden opgegeven;

Behalen Ambachts Lint hypotheekcertificaat
Voorafgaand aan de start verkoop en inschrijfperiode kun je een afspraak maken met de financieel adviseur van Wisse Makelaars en Hypotheken. Tijdens dit kennismakingsgesprek wordt (geheel vrijblijvend) samen met jou bekeken of de aankoop van het huis van jouw keuze inderdaad (financieel) haalbaar is.

Let op: De starterswoningen in Ambachts Lint zijn gesubsidieerd door de gemeente. Zij worden daarom verkocht met een anti-speculatiebeding. Dit houdt in dat wanneer de woning binnen 5 jaar verkocht wordt de eerste € 6.000,- boven de oorspronkelijke V.O.N. som ten gunste komt aan de gemeente. Deze informatie is van belang voor de aanvraag van de hypotheekofferte. 

Is de uitkomst van dit kennismakingsgesprek positief? Dan ontvang je een zogenaamd ‘haalbaarheidscertificaat’.

Toewijzingsprocedure startersappartementen
Kort na de sluiting van de inschrijfperiode worden de woningen toegewezen op basis van het Ambachts Lint haalbaarheidscertificaat en de aangegeven woningvoorkeuren. Vul het formulier zo volledig mogelijk in. Krijg je een woning toegewezen dan neemt de betrokken makelaar contact met je op om een eerste gesprek in te plannen. Ter bevestiging ontvang je hiervan ook een email. De overige kandidaten ontvangen een email waarin staat dat zij, voor nu, geen woning toegewezen krijgen.

Als er geen bouwnummer volgens jou aangegeven voorkeur meer beschikbaar is dan word je op de reservelijst geplaatst. Valt een optant af, dan biedt de makelaar de woning opnieuw aan op basis van de reservelijst, mits het vrijgevallen type als voorkeur is opgegeven. Er zit geen volgorde in de reservelijst, ons systeem kiest een kandidaat die als eerste voldoet aan de voorwaarden.

Toewijzen hoe gaat dat in zijn werk voor Starterswoningen?
We proberen zoveel mogelijk mensen de woning van hun hoogste voorkeur toe te wijzen. Voor de toewijzing maken we gebruik van een digitaal toewijzingssysteem welke onderstaande opeenvolgende criteria hanteert:

Aantal kandidaten per type
Is er slechts één kandidaat voor een type die voldoet aan de selectiecriteria, dan wordt de woning aan die persoon toegewezen. Zijn er meerdere kandidaten op dat bouwnummer, dan volgt een 2e beoordeling.

Hypotheekcertificaat
Is er slechts één kandidaat voor een bouwnummer die voldoet aan de selectiecriteria met een geldig hypotheekcertificaat, dan wordt de woning aan die persoon toegewezen.

Toewijzing 1 door digitaal toewijzingssysteem
Bij meerdere kandidaten op één bouwnummer die voldoen aan de selectiecriteria en een hypotheekcertificaat hebben, wordt er door het digitale toewijzingssysteem toegewezen. Het systeem kiest er dan een willekeurige inschrijver uit.

Toewijzing 2 door digitaal toewijzingssysteem
Zijn er na de eerste toewijzing nog appartementen beschikbaar en meerdere kandidaten die wel voldoen aan de selectiecriteria en geen hypotheekcertificaat hebben? Dan wordt er onder deze kandidaten door het digitale toewijzingssysteem toegewezen. Het systeem kiest er dan een willekeurige inschrijver uit.

Toewijzing 3 door digitaal toewijzingssysteem
Zijn er na de tweede toewijzing nog woningen beschikbaar en meerdere kandidaten (die geen hypotheekcertificaat hebben en niet voldoen aan de selecticriteria)? Dan wordt er wederom toegewezen door het digitale toewijzingssysteem. Het systeem kiest er dan een willekeurige inschrijver uit.

Woning toegewezen?
Op het moment dat je hoort dat je een woning toegewezen hebt gekregen, wordt er zo spoedig mogelijk een eerste gesprek ingepland met de desbetreffende makelaar. Tijdens dit eerste gesprek worden de plattegronden en alle beschikbare (technische- en juridische-) informatie zorgvuldig met jou doorgenomen zodat je een weloverwogen beslissing kunt nemen. Na dit gesprek krijg je een optie op het bouwnummer voor een week, hierna volgt de tekenafspraak.

Tekenafspraken
Als de woning aansluit bij jouw woonwensen en je overgaat tot aankoop, worden de contractstukken ter ondertekening voor je klaargemaakt. Het ondertekenen van de koop- en aannemingsovereenkomst gebeurt geheel digitaal bij de makelaar of gewoon thuis. Het is goed om te weten dat je na het ondertekenen van de koop- en aannemingsovereenkomst nog twee maanden de tijd hebt om de financiering te regelen.