Na de eerste informatiebijeenkomst hebben er verschillende gesprekken plaats gevonden met diverse belanghebbenden uit de omgeving. Daarnaast is het projectteam druk aan de slag gegaan met het verder uitwerken van het ontwerp van de woningen en de openbare ruimte.

Voorontwerp bestemmingsplan

Het voorontwerp bestemmingsplan ‘Centrumgebied, graaf Willemlaan’ heeft afgelopen periode ter inzage gelegen. Tijdens deze periode zijn er een aantal reacties binnen gekomen bij de gemeente. De komende maanden worden de reacties behandeld en besproken. Mogelijk wordt het bestemmingsplan dan nog aangepast. De volgende stap in de procedure is het ‘ontwerp bestemmingsplan’, dat nu wordt opgesteld en te zijner tijd na de zomervakantie (september/oktober) ook weer ter inzage zal worden gelegd. Tijdens de inzagetermijn kan men weer een reactie (heet dan zienswijze) indienen.

Tweede informatieavond

Zoals al aangegeven op de eerste informatiebijeenkomst in april willen we nog een tweede informatieavond organiseren, dat wordt waarschijnlijk eind september/begin oktober. Tijdens deze bijeenkomst wordt het ontwerp van de openbare ruimte besproken en kunt u bijvoorbeeld meedenken over speelplekken en aangeven waar u behoefte aan heeft op het gebied van mobiliteit. We hopen elkaar dan fysiek te kunnen ontmoeten op het gemeentehuis. Tegen die tijd ontvangt u via onze nieuwsbrief een uitnodiging voor deze avond.

Ideeën nu al welkom

Heeft u nu al ideeën die u met ons wilt delen? Dan hoeft u niet te wachten tot de volgende informatieavond. We hebben op ons participatieplatform CitizenLab een aparte pagina ingericht voor het project Ambachts Lint. Hier staat onder meer een vragenlijst klaar met vragen over de inrichting van de openbare ruimte. Ook kunt u hier uw eigen ideeën en opmerkingen over het plan plaatsen.

Klik hier voor meer informatie

Over dit bericht

  • Geplaatst op 15 juli 2021
  • Geplaatst door Blauwhoed Admin
Terug naar het nieuws