Hoge opkomst bij inloopavond openbare ruimte

29 oktober 2021

Meer dan 80 aanmeldingen waren er voor de inloopavond op 7 oktober j.l. op het gemeentehuis van Hendrik-Ido-Ambacht. Tijdens deze avond hebben geïnteresseerden de eerste ideeën en schetsen van de openbare ruimte van de landschapsarchitect bekeken.

Uiteindelijk hebben meer dan 100 mensen de inloopavond bezocht. Middels post-its en mondelinge reacties en suggesties hebben we veel input op kunnen halen. Deze input zullen we de komende tijd zoveel als mogelijk gaan verwerken in het inrichtingsplan.

Citizenlab participatieplatform
Op het participatieplatform van Citizenlab staan de uitslagen van de enquête die zowel op de website heeft gestaan als ingevuld is door de bezoekers van de inloopavond. Daar vindt u ook alle informatie die getoond is tijdens de inloopavond.

Heeft u nog ideeën of opmerkingen die u met ons wilt delen? Dan kunt u dit ook doen via dit platform.

Co-creatie woningen
De volgende co-creatie/participatie sessie zal gaan over de seniorenwoningen. Wanneer hier meer over bekend is wordt u hiervan op de hoogte gebracht via de nieuwsbrief. Nog niet ingeschreven voor de nieuwsbrief? Doe dat dan hier.