Landschapsarchitect aan het woord
Een oer -Hollands parklandschap dat uitnodigt tot ontmoeten

Simona Serafino en Tomas Degenaar van BUREAU B+B hebben de inrichting van het park en het plein van Ambachts Lint bedacht. Simona en Tomas nemen u mee in hun verhaal. Als ze vertellen, begint het al echt te leven.

Simona
Simona Serafino
Landschapsarchitect B+B
Tomas
Tomas Degenaar
Landschapsarchitect B+B

Het Hollandse polderlandschap in en rondom Hendrik-Ido-Ambacht en de bestaande structuren van water en wegen vormden de grootste inspiratiebron voor het ontwerp. De invulling is daarentegen volledig afgestemd op de sfeer van de plek en de mensen die er komen wonen. 


“Toen we voor het eerst op de locatie kwamen, zagen we een aantal kwaliteiten zoals de openheid, lange zichtlijnen en natuurrijke oevers langs een waterpartij. Er waren ook een aantal zaken die ontbraken. Zo liepen er geen paden door het park en waren er weinig plekken die ontmoeting stimuleren of uitnodigen tot spelen en verblijven. Wat een kans om dit bijzondere groene dorpshart waarde te geven. Niet alleen voor de nieuwe mensen die er komen wonen, maar voor iedereen in de buurt.”

"Een rijke variatie van bomen, vaste planten, bloeiers en struiken"

Stads plein met fontein
Het plein aan de kant van winkelcentrum De Schoof wordt een gezellige plek in de buurt waar kinderen kunnen spelen. Er komt een waterelement voorzien van grote keien. Een lange bank begeleidt de entree naar De Schoof en nodigt uit om hier naar de spelende kinderen te kijken, een praatje te maken of een ijsje te eten. Op het plein komen stadse bomen zoals krentenbomen, de zoete kers en lindebomen. Bewoners van het seniorengebouw hebben de entree aan dit plein en de bewoners van de patiowoningen en startersappartementen wandelen via de paden naar hun thuis.

Mooi om te zien en goed voor de natuur
Het park laat een rijke variatie van bomen, vaste planten, bloeiers en struiken zien. Rondom elk gebouw hebben Simona en Tomas een andere beplanting bedacht die past bij de plek, de architectuur en de zonligging. Het leuke van deze variatie is dat Ambachts Lint als vanzelf elk seizoen anders mooi is én de biodiversiteit enorm wordt verrijkt. Vogels, vlinders, bijen en andere insecten gaan hier ook een fijn thuis vinden. 

In het parkgebied wordt ook geparkeerd, maar geparkeerde auto’s ziet u vanuit het park niet goed staan. Met een dijkje voorzien van knotwilgen en door de hagen worden de auto’s aan het zicht onttrokken. De parkeerplaatsen worden trouwens voorzien van grasstenen, zodat het water langzaam wordt afgevoerd en de natuur er langer van geniet.

Allerlei plekken die uitnodigen tot spelen en ontmoeten
In het park komen inheemse boomsoorten en fruitbomen. Deze fruitbomen vindt u straks vooral rond de jeu-de-boulesbaan tussen het startersgebouw en het seniorengebouw. Hier komt ook een bankje om lekker te zitten en toe te kijken. 

“Dit is niet de enige ontmoetingsplek die we gemaakt hebben. Op diverse plekken ziet u grote boomstammen en balken die verleiden tot natuurlijk spel. In de wadi worden stepping stones geplaatst waar je als kind overheen kunt lopen. Verder is er een speelveldje en de prachtige, lange waterpartij die er nu al is, krijgt een prominentere rol. Op de kop hebben we zitplekken aan het water bedacht. Hier zit men fantastisch in de zon te genieten van een heel 
vrij zicht.”

Dan is onze missie voltooid
Als Simona en Tomas over 5 jaar terugkomen naar het gebied hopen ze te zien dat niet alleen de bewoners genieten van het park, maar ook de buurt. Dat er interactie ontstaat tussen kinderen en volwassenen en dat de natuur al lekker begint te groeien waardoor de dieren de weg naar het park ook hebben kunnen vinden. “Voor ons is het project geslaagd als de plek een eigen, gewaardeerde identiteit heeft gekregen die onlosmakelijk onderdeel is van het dorp. Een plek die verbindt en uitnodigt tot beweging

Park vanaf water small