Uitkomsten woonwensen enquête

22 december 2021

Via een Woonwensen Enquête hebben we belangstellenden gevraagd om hun mening te geven over het project Ambachts Lint. We hebben daar veel reacties op gehad. In totaal maar liefst 280 ingevulde enquêtes, hartelijk dank daarvoor. Het helpt ons in de planuitwerking want zo krijgen we steeds een beter beeld van ieders wensen. Deze nemen we zoveel als mogelijk mee bij de verdere uitwerking van het inrichtingsplan van de omgeving en de woningen.

Belangrijkste uitkomsten 
Driekwart van de mensen die de enquête heeft ingevuld woont in Hendrik-Ido-Ambacht. Daarnaast zijn het vooral 1- en 2- persoonshuishoudens die de enquête hebben ingevuld en een groot deel bevindt zich in de leeftijdscategorie 56 tot en met 75 jaar. Bijna alle respondenten hebben een auto en veel ook een elektrische fiets. De interesse voor SMART toepassingen is bovengemiddeld groot en ook duurzaamheid vinden veel respondenten erg belangrijk. De collectieve voorzieningen zoals een gemeenschappelijke lounge en binnentuin worden aantrekkelijk bevonden. Veel deelnemers zijn geïnteresseerd in een co-creatiebijeenkomst. De voorbereidingen voor de co-creatie sessie zijn in volle gang. U leest er hieronder meer over.

Co-creatie bijeenkomst
Begin volgend jaar willen we graag een co-creatiebijeenkomst organiseren, het liefste fysiek indien de Corona maatregelen dat toestaan. In deze bijeenkomst zullen we vooral aandacht besteden aan de gemeenschappelijke voorzieningen zoals de kas, de huiskamer en de binnentuin in het appartementengebouw voor de senioren. De exacte invulling van deze bijeenkomst zijn we nog aan het voorbereiden. Wanneer we hier meer over weten ontvangt u via onze nieuwsbrief, waarvoor u kunt inschrijven via de website, een uitnodiging.